inicio

Nó:

1. Punto de intersección ou unión
de varios elementos
que conflúen no mesmo lugar.
2. Traballo realizado cunha corda
ou aparello similar para
agarrar ou unir obxectos.
3. Punto de nacemento das follas.

Común:

1. Propiedade que pode atribuírse
a unha pluralidade de individuos,
que se expresa mediante un concepto.
2. O que pertence a todos os membros dunha comunidade.