texto nócomún_columna esquerda

Nó:
1. Punto de intersección ou unión de varios
elementos que conflúen no mesmo lugar.
2. Traballo realizado cunha corda ou aparello
similar para agarrar ou unir obxectos.
3. Punto de nacemento das follas.

Común:
1. Propiedade que pode atribuírse a unha pluralidade
de individuos, que se expresa mediante un concepto.
2. O que pertence a todos os membros dunha comunidade.