Observatorio Nacional de Termalismo

Ferramenta de estudo, análise e desenvolvemento do sector termal

O Observatorio Nacional do Termalismo é unha estrutura de análise do sector termal creada en 2010 co apoio do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea, no marco do Proxecto Piloto Termalismo e Desenvolvemento Rural que promove e xestiona a Asociación Termalismo de Andalucía. Trátase dun instrumento para o estudo, análise e desenvolvemento do sector do termalismo en España, desde a perspectiva da súa contribución ao desenvolvemento socioeconómico das contornas rurais nos que se localizan maioritariamente as augas mineromedicinais.

Cristina levou a cabo a promoción e difusión das actividades do Observatorio Nacional do Termalismo nas dúas últimas edicións de Termatalia 2010 e 2011. Planificando a súa estratexia comunicativa e xestionando a relación cos medios. Ademais nos últimos anos, elaborou unha serie de reportaxes sobre centros termais galegos e portugueses.

Organiza: Observatorio Nacional de Termalismo
Data: 2010 y 2011
Traballamos con: Observatorio Nacional de Termalismo